עמיחי שיקלי על הסכסוך הישראלי פלסטיני וצדקת הדרך #61

עמיחי שקלי חבר הכנסת במפלגת ימינה בשיחה מרתקת על הסכסוך הישראלי פלסטיני, פתרון הימין ומה אנחנו מפספסים בחינוך הישראלי לצדקת הדרך