שוברים את הכללים וכולם משחקים: על המפגש בין המרחב הקיברנטי לבין כללי המשפט הבינלאומי – #ביןהדרכים 54 – אל”מ שרון אפק

המרחב הקיברנטי מאתגר את הסדר המשפטי הבינלאומי מכמה בחינות. בראש ובראשונה, הוא מהווה מרחב נטול אכיפה אפקטיבית של החוק בכלל, סוג של "מערב פרוע" מודרני, מטעם הקושי בזיהוי שחקנים ובאיסוף ראיות. מעבר לקשיים הטכניים, דורש המרחב הקיברנטי הסכמות לגבי החלת המשפט הבינלאומי הקיים, שאיננו נוסח בצורה המתאימה לעידן הקיברנטי. על כן ישנו צורך ביצירת מסגרת משפטית חדשה ומשותפת – משטר קיברנטי שיגדיר את המותר והאסור. הקושי הוא שלכל מעצמה  הגדרות משלה למונחים שנויים במחלוקת, כמו "התקפה", כאשר פרשנויותיהן של המעצמות נקבעות בהתאם להנחות יסוד, לאידיאולוגייה ולאינטרסים אישיים. בד בבד, סיכון ההתקפות רק גובר, ואם מדינות לא ימצאו מענה מתאים מצד המשפט הבינלאומי, הן עלולות להתעלם ממנו לגמרי.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים" בנושא סייבר, גיליון מס' 3, דצמבר 2014.

מה תוכלו לומר על השינויים שהתרחשו מאז, אם בכלל? עד כמה צה"ל פעל בתחום?

לקריאת המאמר

קריין: גור מורד